Letné búrky, prívalové dažde či následné záplavy spôsobujú státisícové škody na domoch, garážach, skladoch, pivniciach, záhradách, ornici či ďalších nehnuteľnostiach. Hoci podľa odborníkov by malo byť poistenie nehnuteľnosti už samozrejmosťou, v rizikových oblastiach komerčné poisťovne nemusia súhlasiť s uzatvorením poistenia.


„Kúpiť alebo postaviť nehnuteľnosť v rizikovej povodňovej oblasti treba dopredu zvážiť. Komerčné poisťovne využívajú mapy rizikových oblastí a pri uzatváraní poistných zmlúv s nimi pracujú,“ vraví Ivan Gálik, garant pre likvidáciu poistných udalostí spoločnosti Universal maklérsky dom.

Poisťovne majú podľa neho niekoľko možností, ako pristupovať ku klientom z rizikových oblastí. „Klienti z týchto oblastí musia, hocako, rátať s tým, že poistné bude vyššie, ako pre klientov z nerizikových oblastí,“ vraví I. Gálik. ďalšou možnosťou je, že poisťovne takýchto klientov síce prijmú do poistenia, ale riziko povodne a záplavy vylúčia z poistného plnenia. To znamená, že živelné škody s výnimkou záplav a povodní budú mať uhradené.

„Poisťovne evidujú aj rizikové oblasti, v ktorých odmietajú uzatvárať s klientami poistné zmluvy, nakoľko frekvencia škôd v týchto oblastiach je vysoká a pre komerčnú poisťovňu predstavuje vysoké finančné náklady za poistné udalosti,“ dodáva I. Gálik.


Prečítajte si ďalšie články na túto tému: