Národná banka Slovenska rozšírila spoločnosti Capital povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta o sektor doplnkového dôchodkového sporenia a o sektor starobného dôchodkového sporenia. Doteraz mohol Capitol ponúkať len sprostredkovanie v sektore poistenia a zaistenia a v sektore úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov.


Capitol vlani dosiahol tržby vo výške 4,6 milióna eur pri medziročnom náraste o 9,5 percenta. Jeho čistý zisk vlani narástol o vyše jedno percento na 321-tisíc eur. Podľa údajov Národnej banky Slovenska má v súčasnosti Capitol uzatvorenú zmluvu s 225 podriadenými finančnými agentmi.

Oprávnenie pre nové sektory vzniklo 6. novembra. Capitolu aj naďalej chýba v portfóliu sektor kapitálového trhu a sektor prijímania vkladov. V minulosti firma mala licenciu aj pre tieto oblasti sprostredkovania.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: