Národná banka Slovenska (NBS) začala dnes predávať striebornú zberateľskú euromincu s nominálnou hodnotou 10 eur, venovanú 250. výročiu narodenia významného slovenského lesníka Jozefa Dekreta Matejovie. Predaj týchto mincí bude zabezpečený výlučne prostredníctvom zmluvných partnerov NBS, ktorých zoznam je dostupný na internetovej stránke banky.


Autorom výtvarného návrhu mince je Mgr. art. Martin Sabol. Mince budú dostupné v dvoch vyhotoveniach – bežnom a proof, čo predstavuje vyššiu kvalitu razenia. Na lícnej strane mince je zobrazený kruhový prierez kmeňa stromu v kompozícii so siluetou ihličnatého stromu a sadenicou. Štátny znak Slovenskej republiky je umiestnený vpravo od siluety stromu, medzi letokruhmi, s letopočtom 2024 nad ním. Názov štátu „SLOVENSKO“ je v opise v pravej časti mincového poľa. Značka Mincovne Kremnica a iniciály autora sú umiestnené pri koreňoch sadenice.

Na rubovej strane mince je v kruhovom priereze kmeňa stromu zobrazená silueta časti ihličnatého stromu vedľa portrétu Jozefa Dekreta Matejovie. Letopočty narodenia a úmrtia (1774 a 1841) sú uvedené napravo od portrétu, oddelené grafickou značkou. Nominálna hodnota 10 EURO je umiestnená v dvoch riadkoch v ľavej časti mincového poľa, spolu s nápisom „JOZEF DEKRET MATEJOVIE“.

Jozef Dekret Matejovie sa narodil 12. júla 1774 v Dobroči, Čiernom Balogu. Pochádzal z prostredia spätého s lesom a prácou v lese, čo ho motivovalo k tomu, aby sa stal priekopníkom racionálneho lesného hospodárstva na Slovensku. V 19. storočí, keď bolo drevo hlavnou stavebnou a energetickou surovinou pre hutnícky priemysel na strednom Slovensku, jeho ťažba a spracovanie boli kľúčové pre obživu obyvateľstva.

Matejovie si uvedomoval negatívne dôsledky neriadeného ťaženia lesov a preto sa zameral na obnovu lesných porastov. Od roku 1809 začal zakladať lesné škôlky a luštiarne, zamedzoval tvorbe holorubov a presúval ťažbu do iných lokalít na podporu prirodzenej obnovy lesa. Vďaka jeho úsiliu sa od roku 1838 podarilo zalesniť takmer štyritisíc hektárov holín.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: