Od budúceho roka do platnosti vstúpi nová legislatívna zmena, ktorá pre daňové subjekty zavedie takzvaný inštitút druhej šance pri ukladaní pokút. Znamená to, že daňové úrady im najskôr zašlú upozornenie na neplnenie si daňovej povinnosti namiesto okamžitého sankcionovania. V tlačovej správe na to upozornila Finančná správa SR.


Daňové subjekty nebudú pokutovaní pri prvom porušení niektorého z ustanovení daňového poriadku, ale správca dane im najskôr zašle upozornenie vo forme oznámenia. To im bude štandardne doručené elektronicky do schránky na portáli verejnej správy. Daniari ho v ňom upozornia na nesplnenie povinností a poučia ho o následkoch ďalšieho porušenia.

Finančná správa očakáva, že zavedenie „druhej šance“ má potenciál zlepšiť daňovú disciplínu subjektov a prispeje aj k zlepšeniu výberu daní. Zmena by sa totiž mohla dotknúť odhadom desiatok tisíc správnych deliktov. Ich počet totiž každoročne rastie.

Doposiaľ najvyššia početnosť bola zaznamenaná vlani, kedy bolo celkovo vystavených 175 332 rozhodnutí o pokute.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: