Kontrolóri finančnej správy aj počas tohto leta zintenzívnia kontroly zamerané na evidenciu tržieb v systéme e-kasa. Okrem bežne kontrolovaných prevádzok sa viac zamerajú na sezónne prevádzky a letné festivaly. Informovala o tom Finančná správa SR.


Zvýšení kontrola potrvá od začiatku júla do začiatku septembra tohto roka. Kontrolóri sa zamerajú na používanie pokladníc na hudobných festivaloch, jarmokoch, spoločensko-kultúrnych podujatiach, v baroch, v reštauráciách, kúpaliskách, ale aj na vydávanie pokladničných dokladov na letných festivaloch alebo na iných miestach s vysokou turistickou návštevnosťou.

Kontroly môžu byť realizované aj tak, že kontrolóri budú priamo na mieste napojení na systém e-kasa a budú porovnávať zaevidované tržby s reálnym predajom. V prípade, ak si podnikateľ bude svoje povinnosti plniť, vyhne sa byrokracii nevyhnutnej pri bežnej kontrole.

Rovnakú kontrolnú akciu zrealizovala finančná správa aj vlani, kedy celkovo v letných mesiacoch preverila až 768 pokladníc, porušenie zákona bolo zistené v 425 prípadoch a celková výška uložených pokút dosiahla 123 196 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: