Ministri financií členských štátov Európskej únie sa dohodli na nových pravidlách daňovej transparentnosti, ktoré budú platiť pre poskytovateľov služieb, ktorí uľahčujú transakcie s kryptoaktívami pre klientov z EÚ.


Nová smernica od všetkých poskytovateľov služieb kryptoaktív usadených v EÚ bez ohľadu na ich veľkosť vyžaduje, aby oznamovali transakcie klientov, ktorí sú rezidentmi v EÚ. Smernica obsahuje aj oznamovacie povinnosti finančných inštitúcií týkajúce sa elektronických peňazí a digitálnych mien centrálnych bánk, ako aj automatickú výmenu informácií o predbežných cezhraničných záväzných stanoviskách využívaných fyzickými osobami. Brusel si od toho sľubuje, že vďaka novej smernici sa zlepší schopnosť členských štátov odhaľovať daňové podvody, daňové úniky a vyhýbanie sa daňovým povinnostiam a bojovať proti nim.

„Kryptoaktíva a elektronické peniaze majú veľký potenciál stimulovať hospodársku činnosť a inovácie, no zároveň nesú so sebou riziko menšej transparentnosti a možného vzniku daňových únikov alebo podvodov. Aktualizáciou našich daňových pravidiel, ktorá má vyriešiť tieto problémy, pomôžeme vnútroštátnym správam efektívnejšie vyberať dane a držať krok s technologickým vývojom v čase, keď Európa napreduje v digitálnej transformácii,“ povedal výkonný podpredseda Európskej komisie pre hospodárstvo Valdis Dombrovskis.

Nové pravidlá pre kryptoaktíva, elektronické peniaze a digitálne meny centrálnych bánk nadobudnú účinnosť 1. januára 2026. Podľa Európskej komisie bude možné nové pravidlá definitívne prijať až po tom, ako bude k dispozícii poradné stanovisko Európskeho parlamentu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: