Vo štvrtok 2. decembra bola v úradnom vestníku EÚ zverejnená Smernica Európskeho parlamentu a rady o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla. Jednotlivé krajiny Európskej únie ju musia do svojho vnútroštátneho práva začleniť najneskôr do 23. decembra 2023. Upozornila na to spoločnosti EFIBA, ktorá organizuje vzdelávacie podujatia SIBAF.

Podľa spoločnosti EFIBA bude teraz potrebné novelizovať slovenský zákon o povinnom zmluvnom poistení, ktorý je implementáciou tejto smernice.

Niektoré opatrenia, ktoré prináša nová smernica, by mali štáty prebrať už do 23. júna 2023. Smernicu v slovenskom jazyku si možno pozrieť na tejto stránke.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: