Mnohí ľudia sa pri cestách v Európe spoliehajú na Európsky preukaz zdravotného poistenia (EPZP) a neuzatvárajú si cestovné poistenie. Union poisťovňa upozorňuje, že medzi EPZP a cestovným poistením sú pritom veľké rozdiely. Ľuďom, ktorí majú len Európsky preukaz zdravotného poistenia, sa môže stať, že budú musieť v zahraničí platiť v prípade choroby či hospitalizácie doplatky.


„Na základe Európskeho preukazu zdravotného poistenia majú občania Európskej únie nárok na lekársky nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť na území členských štátov EÚ, v Nórsku, Lichtenštajnsku, na Islande a vo Švajčiarsku za rovnakých podmienok, teda v rovnakom rozsahu a podľa rovnakých kritérií, ako domáci poistenci. To znamená, že ak sa platí za zdravotnú starostlivosť v členských krajinách EÚ spoluúčasť, poistenec ju zaplatí tak ako poistenec príslušnej krajiny. Spoluúčasť sa týka napríklad zdravotnej starostlivosti v Grécku, Francúzsku či Taliansku, či už ako súčasť ošetrenia alebo ako úhrada liekov. Ak by bol v prípade vážnych situácií potrebný prevoz poisteného naspäť na Slovensko, repatriácia zo zahraničia nie je v rámci EPZP hradená vôbec, teda tieto náklady znáša priamo poistený,“ vraví hovorkyňa Unionu Kristína Baluchová.

Naproti tomu poistenie liečebných nákladov v zahraničí v rámci cestovného poistenia pokrýva všetky náklady pri ošetrení, vrátane liekov, hospitalizácie, prevozu do nemocnice a tiež prevoz na územie Slovenskej republiky. Pri úmrtí kryje aj poistenie prevozu telesných pozostatkov. Navyše kým Európsky preukaz zdravotného poistenia platí len u lekárov, ktorí sú zapojení do verejného zdravotného systému, cestovné poistenie možno využiť aj u súkromných lekárov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: