Nová vláda musí mať odvahu riešiť dlho zanedbávané problémy. Tvrdí to Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ SR). Podľa firiem sú mnohé oblasti v zlom stave už niekoľko rokov a riešené sú iba čiastkovo a nesystematicky.


Jednou z top dlhodobo zanedbávaných oblastí je podľa zamestnávateľov zdravotníctvo, ktoré podľa nich čelí sérii krízových situácií, spôsobených dlhodobo kriticky nízkym financovaním sektora, vysokými cenami energetických komodít, rastúcou infláciou a nedostatkom personálu.

Ďalším vypuklým problémom je podľa slovenských zamestnávateľov nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily. „Ten vzniká predovšetkým v dôsledku neefektívneho prepojenia vzdelávania s trhom práce. Dane, ktoré podnikatelia odvádzajú do systému, sa im nevracajú vo forme kvalitných absolventov. Nemenej dôležitými oblasťami, ktoré treba riešiť je napríklad reforma daňovo- odvodového zaťaženia, zlepšenie vymožiteľnosti práva, zníženie administratívnej záťaže, nedostatok nájomných bytov, dopravná infraštruktúra, či flexibilnejší Zákonník práce,“ tvrdia firmy.

Poukázali aj na súčasný stav verejných financií a vysoký verejný dlh. Od novej vlády očakávajú aj pravidelný sociálny dialóg a komunikáciu s reprezentantmi podnikateľského prostredia. V poslednom období sa tiež podľa nich úmyselne obchádzal legislatívny proces.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: