V prípade, že sa niekto pošmykne na zľadovatenom chodníku a vznikla mu škoda, plnenie si môže nárokovať z vlastnej úrazovej alebo životnej poistky. Plnenie môže dostať za trvalé následky úrazu, hospitalizáciu, chirurgický zákrok, zlomeninu kosti či odškodné za práceneschopnosť. Upozornila na to poisťovňa Uniqa.

V niektorých prípadoch je možné nárokovať si náhradu vzniknutej škody od príslušnej obce alebo mesta, ktoré za údržbu chodníka zodpovedá. „Správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť,“ cituje poisťovňa cestný zákon.

Znamená to, že zákon obciam ukladá povinnosť udržiavať chodníky v stave schodnosti, teda napríklad v zime odstraňovať nánosy snehu a ľadu. Ľudia si môžu nárokovať bolestné, stratu na zárobku, náklady účelne vynaložené na liečenie, či sťaženie spoločenského uplatnenia. Zranený má nárok aj na náhradu škody na majetku. Ide napríklad o poškodený mobil či oblečenie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: