Sociálna poisťovňa v týchto dňoch už vypláca penzistom valorizované dôchodkové dávky. Súčasní poberatelia tak vo svojom januárovom výplatnom termíne dostanú zvýšený dôchodok. Poisťovňa zároveň o tomto zvýšení zasiela písomnú informáciu. Valorizácia sa týka starobných, predčasných starobných, vdovských, vdoveckých, invalidných, sirotských a sociálnych dôchodkov. Zvyšovať sa bude viac ako 1,77 milióna dôchodkových dávok pre viac ako 1,42 milióna poberateľov.


Dôchodky priznané pred rokom 2024 sa od 1. januára zvyšujú o 3,6 percenta mesačnej sumy dôchodku. Dôchodky, ktoré bude Sociálna poisťovňa priznávať od 1. januára 2024, sa valorizujú o 14,5 percenta. Dôvodom rozdielu vo výške valorizácie je mimoriadne zvýšenie penzií, ktoré prebehlo v júli 2023.

Ak napríklad dôchodca po júlovej valorizácii poberá dôchodok na úrovni 500 eur, od januára sa mu penzia zvýši o 18 eur a po novom bude poberať 518 eur. Ak je zásluhový dôchodok nového dôchodcu, ktorému naň vznikne nárok až v roku 2024, vo výške 400 eur, spolu s valorizáciou bude dostávať 458 eur mesačne. Okrem toho platí, že ak dôchodcovská inflácia v budúcom roku od poslednej valorizácie presiahne päť percent, dôchodky sa bude zvyšovať opäť.

Minimálne dôchodky sa od januára valorizovať nebudú. Ich rast je totiž naviazaný na výšku životného minima, ktoré sa mení raz ročne v júli. Sociálna poisťovňa napriek tomu s valorizáciou prepočíta ich zásluhovú penziu. Ak ich riadny dôchodok bude po valorizácii vyšší ako minimálny, od januára začnú poberať vyšší dôchodok.

Povedzme, že niekto odpracoval 30 rokov a dostáva minimálny dôchodok na úrovni 389,90 eura mesačne. Jeho zásluhová penzia je vo výške 380 eur. Vďaka januárovej valorizácii jeho riadny dôchodok stúpne o takmer 14 eur a prekročí tak minimálny dôchodok. To znamená, že mu poisťovňa prestane vyplácať minimálnu penziu a na účet bude po novom dostávať 393,70 eura mesačne. To je jeho zásluhový dôchodok po valorizácii.

Dôchodkové dávky majú fixný výplatný termín v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Ak sa vypláca cez poštu a výplatný termín padne na sobotu, dávka sa vyplatí v piatok. Ak termín padne na nedeľu, dávka sa vyplatí v pondelok. Spravidla je pri sviatkoch výplatný termín penzií presunutý na deň pred sviatočným dňom. Výplatný termín pre hromadné poukazy do zariadenia sociálnych služieb je 15. dňa v mesiaci.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: