Niektoré pekárne na Slovensku už pre nedostatok zamestnancov, ktorí odchádzajú do predčasného dôchodku alebo sú práceneschopní, začali obmedzovať produkciu a prestávajú prijímať nové objednávky. Upozornil na to Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC).


V predvianočnom období, kedy býva dopyt po chlebe, pečive a koláčoch troj- až štvornásobne vyšší ako počas roka, to môže podľa pekárov spôsobiť nedostatok niektorých pekárskych a cukrárskych výrobkov na pultoch.

„Nedostatok pracovníkov z dôvodu zhoršujúcej sa chorobnosti prakticky vo všetkých regiónoch Slovenska a zvyšujúci sa počet predčasných odchodov do dôchodku, ovplyvnili počty zamestnancov už do tej miery, že viaceré prevádzky museli pristúpiť k obmedzeniu produkcie. Sme v kontakte s regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva a vzhľadom na veľmi negatívny vývoj v zdravotnej situácii populácie predpokladáme, že výroba sa bude v predvianočnom období obmedzovať ešte viac. Máme návrh riešenia situácie avšak čakáme na termín od pána ministra práce sociálnych vecí a rodiny, keďže potrebujeme aktívnu spoluprácu s úradmi práce v regiónoch,“ povedal predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský.

Sociálna poisťovňa zaznamenala počas uplynulých týždňov a mesiacov zvýšený nárast žiadostí o predčasný starobný dôchodok. Ten spôsobila najmä možnosť požiadať o dôchodok predčasne aj v prípadoch, kedy má budúci penzista odpracovaných aspoň 40 rokov. Okrem toho bola v tomto roku aj štedrejšia valorizácia penzií, vďaka ktorej je predčasný odchod výhodný.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: