Medzi najčastejšie zimné škody, ktoré riešia poisťovne, patria prasknuté potrubia, sneh a ľad padajúci z budov či škody na autách po výtlkoch. Vyplýva to z interných štatistík poisťovne Uniqa.


„Najčastejšou škodou v zime býva prasknuté potrubie v domoch následkom náhlych výkyvov vonkajších teplôt. Takúto škodu kryje poistenie nehnuteľnosti a domácnosti, pri likvidácii škody však môže poisťovňa kontrolovať, či poistený zabezpečil potrebnú zimnú údržbu,“ hovorí manažér poistenia majetku Uniqa Zdeněk Hruška. Ak človek opustí svoju nehnuteľnosť na viac ako sedem dní, mal by vodovodné systémy optimálne vypustiť, uzavrieť prívody a doplniť do vykurovacieho systému nemrznúcu zmes.

Za pád snehu alebo ľadu z budov zvyčajne zodpovedajú vlastníci a správcovia budov. Ak vznikne škoda pádom snehovej alebo ľadovej vrstvy, bude poisťovňa vždy skúmať, či nebola údržba budovy zanedbaná a či bolo možné také nahromadenie snehu alebo ľadu predpokladať.

Na poškodenie vozidla po výtlkoch sa vzťahuje havarijné poistenie. Zároveň platí, že ak došlo k poškodeniu alebo zničeniu pneumatík, vzniká právo na poistné plnenie len vtedy, ak došlo súčasne aj k inému poškodeniu vozidla. Motorista sa pri poškodení vozidla môže obrátiť s nárokom na náhradu škody aj na správcu komunikácie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: