Ministerstvo školstva spúšťa finančnú pomoc pre školy kvôli zvýšeným cenám energií v roku 2023. Ministerstvo už spustilo zber údajov, o čom informovalo v tlačovej správe. Tento zber údajov bude vyhodnocovaný priebežne na mesačnej báze. Cieľom ministerstva je doručiť finančnú pomoc všetkým školám financovaným zo štátneho rozpočtu.


„Tento zber údajov je zameraný na to, aby sme dokázali doručiť finančnú pomoc všetkým týmto školám zo štátneho rozpočtu v plnej miere, čo znamená, že dostanú finančné prostriedky, ktoré predstavujú nárast cien pri spotrebovanej cene komodity nad 99 eur za megawatthodinu (MWh) za zemný plyn a 199 eur za MWh za elektrickú energiu, ale aj do 99 eur za MWh a 199 eur za MWh pokiaľ tohtoročné ceny, ktoré sú im vyúčtované, sú vyššie oproti cenám, ktoré mali vlani,“ vysvetľuje minister školstva Ján Horecký.

To znamená, že školy dostanú finančné prostriedky v plnej miere nad úroveň platieb v minulom roku. Finančné prostriedky budú školám poskytnuté prostredníctvom dohodovacieho konania.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: