Chcete vedieť, na aký sirotský dôchodok máte nárok? Odpoveď vám môže dať kalkulačka na výpočet sirotského dôchodku ekonomického portálu Finsider. Do kalkulačky musí používateľ zadať výšku penzie zosnulého alebo výšku invalidného dôchodku, na ktorý by mal nárok. Podľa tejto sumy sa totiž počíta aj výška samotného sirotského dôchodku. Kalkulačka vypočíta maximálnu výšku sirotského dôchodku, ktorú môže dostať nezaopatrené dieťa po smrti rodiča.


Výška sirotského dôchodku sa vypočíta ako 40 percent starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok rodič dieťaťa pred smrťou. Môže ísť aj o 40 percent predčasného starobného dôchodku, na ktorý mal nárok ku dňu smrti. Ak rodič dieťaťa pred smrťou splnil podmienky nároku na dva dôchodky, sirotský dôchodok sa určí vždy z toho vyššieho dôchodku. Dôchodková sirotská dávka je vyplácaná vždy mesačne vopred a v pravidelnom opakujúcom sa termíne.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: