Množstvo pracujúcich, ktorí dovŕšili alebo čoskoro dovŕšia dôchodkový vek, oň požiada v závere roka. Okrem nadpriemerných valorizácii dôchodkových dávok počítajú aj s tým, že im štát k penzii pošle tradičné predvianočné prilepšenie vo forme trinásteho dôchodku. O tom, či ho nakoniec dostanú, rozhoduje hraničný dátum v zákone. Nárok na trinásty dôchodok majú totiž len penzisti, ktorí budú mať nárok na výplatu penzie v novembri tohto roka.


Inak povedané, musia požiadať o odchod do penzie pred koncom októbra. „Ak teda nárok na napríklad starobný dôchodok vznikne 15. decembra, poistenec nemá v roku 2023 nárok na 13. dôchodok. Ak ale nárok na starobný dôchodok vznikne 15. mája 2023 a o nároku na dôchodok Sociálna poisťovňa rozhodne až v decembri 2023, nárok na 13. dôchodok za rok 2023 mu vznikne,“ vysvetľuje hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

V tomto roku môžu odchádzať do dôchodku napríklad bezdetní muži či ženy narodení v roku 1960. žiadať môžu v tom mesiaci, v ktorom sa narodili. Povedzme, že sa bezdetná žena narodila 31. októbra 1960. Nárok na odchod do penzie jej teda vznikne presne na konci októbra tohto roka. Podľa pravidiel bude mať nárok na trinásty dôchodok, aj keď ho v novembri ešte pravdepodobne nedostane. Jeho vybavenie totiž trvá aj dva mesiace. Sociálna poisťovňa vypláca dôchodkovú dávku spätne od vzniku nároku. Spolu s ním penzistovi vyplatí aj sumu trinástej penzie, ak má na to nárok.


Dôchodkový vek v tomto roku môže dosiahnuť aj mladší človek za predpokladu, že vychoval dieťa alebo viac detí. Môže ísť napríklad o ženu narodenú 10. januára 1961, ktorá vychovala dve deti. Keďže každé z nich jej dôchodkový vek skracuje o šesť mesiacov, do penzie môže odísť už 10. marca tohto roka. Aj ona tým pádom spĺňa nárok na trinásty dôchodok.

Paradoxne, iná situácia môže nastať pri žene, ktorá vychovala tri deti a narodila sa napríklad 15. februára 1962. Hoci je o viac ako rok mladšia než dôchodkyňa z predchádzajúceho príkladu, vďaka výchove troch detí môže odísť do penzie už 15. decembra tohto roka. V tomto prípade nebude mať nárok na trinásty dôchodok, keďže podľa pravidiel nebude mať nárok výplatu dôchodku už v novembri.

Nárok na trinásty dôchodok majú aj iní penzisti

Mechanizmus výpočtu, pomocou ktorého sa bude na jeseň počítať trinásty dôchodok, sa v porovnaní s nastavením z minulého roka nemení. Jeho najnižšia výška bude 50 eur a maximálne penzisti dostanú 300 eur. Presnú výšku pre konkrétneho dôchodcu určuje vzorec, ktorý je v zákone a podľa ktorého sa trinásta penzia počíta. Rozhodujúcim faktorom je pritom životné minimum, ktoré od júla tohto roka stúplo zo sumy 234,42 eura na 268,88 eura mesačne.

Štát by mal posielať predvianočné prilepšenie ľuďom, ktorí poberajú starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský, vdovecký, sirotský, sociálny alebo štátny dôchodok. Každý penzista má nárok len na jeden trinásty dôchodok bez ohľadu na to, koľko penzií od štátu dostáva. Ľudia, ktorí majú penziu aj zo zahraničia, mali oznámiť Sociálnej poisťovni jej výšku do konca augusta tohto roka. Potrebuje ju poznať, aby dokázala určiť správny výpočet trinásteho dôchodku.

nárok na trinásty dôchodok
Nárok na trinásty dôchodok majú len penzisti, ktorí majú v novembri nárok na dôchodkovú dávku (Foto Finsider: Miroslav Homola)

Penzistom tak v praxi príde trinásty dôchodok spolu s ich riadnym dôchodkom. Dôchodkové dávky majú fixný výplatný termín v párne dni od 2. do 24. dňa v mesiaci. Keď dátum vychádza na víkend alebo sviatok, výplatný termín sa mení podľa pravidiel poisťovne. Výplatný termín pre hromadné poukazy do domovov dôchodcov či iných zariadení sociálnych služieb je vždy 15. dňa v mesiaci.

Dôchodcom 13. penziu nemôže zobrať exekútor, aj keď im sťahuje z dôchodku exekučné zrážky a penzia im chodí na účet.

Čím nižší dôchodok, tým vyššia 13. penzia

To, aký trinásty dôchodok ľudia dostanú, sa počíta cez stanovený matematický vzorec. Od sumy všetkých dôchodkov, ktoré penzista poberá, sa odpočíta suma životného minima. Suma, ktorú týmto výpočtom získame, sa následne vynásobí koeficientom 0,36 a výsledok sa napokon odpočíta od maximálnej sumy trinásteho dôchodku na úrovni 300 eur. Výsledok musí byť vždy minimálne 50 eur. Konkrétnu výšku 13. dôchodku si môžete vypočítať pomocou jednoduchej kalkulačky.

Najvyššiu sumu 300 eur dostanú dôchodcovia, ktorých penzia je rovná alebo nižšia ako 268,88 eura. Najnižšiu sumu trinásteho dôchodku na úrovni 50 eur dostanú tí, ktorých dôchodok alebo sumy všetkých dôchodkov dosahujú 963,40 eura a viac. S klesajúcou výškou dôchodku potom suma trinásteho dôchodku zase postupne rastie.

Výška 13. dôchodku v roku 2023

Výška dôchodkuVýška 13. dôchodku 2023
268,88 € alebo menej300 €
300 €288,80 €
400 €252,80 €
500 €216,80 €
600 €180,80 €
700 €144,80 €
800 €108,80 €
900 €72,80 €
963,40 € alebo viac50 €
Výpočet: Finsider (nárok na trinásty dôchodok)