Na Hornej Nitre vyrastie nový priemyselná park. Informovalo o tom ministerstvo hospodárstva. Vláda projektu pridelila štatút významnej investície. Prípravou nového priemyselného parku ministerstvo reaguje na nižšiu konkurencieschopnosť Slovenska pri získavaní strategických investícií s vyššou pridanou hodnotou.


Nový priemyselný park bude mať rozlohu približne 74,72 hektára a na jeho vybudovanie je vyčlenených 28,19 milióna eur. Cieľom prípravy územia nového priemyselného parku je vytvorenie podmienok pre akvizície investícií v oblasti sofistikovanej výroby, služieb a výskumno-vývojových aktivít.

Realizácia priemyselného parku bude pozostávať primárne z výkupov pozemkov, prieskumných činností a výstavby súvisiacej dopravnej a technickej infraštruktúry.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: