Národná banka Slovenska (NBS) dala pokutu vo výške 20-tisíc eur investičnej firme Salus Populi, ktorá sídli v Bratislave. Podľa centrálnej banky firma neoprávnene vykonávala činnosť kolektívneho investovania.


Spoločnosť podľa NBS investovala zhromaždené prostriedky od invetorov bez udeleného povolenia centrálnej banky na vytváranie a spravovanie alternatívnych investičných fondov alebo bez zápisu v registri správcov alternatívnych investičných fondov.

Investičná firma musí zaplatiť uloženú pokutu najneskôr do 3. apríla tohto roka. Okrem toho musí bez zbytočného odkladu skončiť s nepovolenou činnosťou, za ktorú ju centrálna banka pokutovala.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: