Nezamestnanosť v apríli klesla najvýraznejšie od októbra 2021. Podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie v produktívnom veku na obyvateľstve v produktívnom veku (PDU) sa znížil z marcových 4,29 percenta na 4,08 percenta. Informovalo o tom Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVaR). Pokles bol podľa ústredia práce čiastočne spôsobený zmenami v oblasti aktivačných prác.


Okrem poklesu celkovej nezamestnanosti pokračuje aj pokles nezamestnanosti vo všetkých krajoch s výnimkou Bratislavského kraja, v ktorom nezamestnanosť stagnovala. Najvýraznejší medzimesačný pokles zaznamenalo ústredie práce v Košickom kraji, a to z marcových 6,07 na 5,49 percenta v apríli. O pol percentuálneho bodu klesla nezamestnanosť v Prešovskom kraji a o viac ako štvrť percentuálneho bodu v Banskobystrickom kraji.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: