Zamestnávatelia združení v Republikovej únii zamestnávateľov (RÚZ), Asociácii zamestnávateľských zväzov a združení SR (AZZZ) a Asociácii priemyselných zväzov a dopravy (APZD) považujú zodpovedný prístup k ochrane životného prostredia za správny a plne ho podporujú. O ich spoločnom stanovisku informovali v tlačovej správe. Prijímanie legislatívy pod hlavičkou ochrany životného prostredia podľa nich ale nesmie byť cieľom, ktorý nadradíme nad všetko.


„V konečnom výsledku totiž nemôže škodiť ekonomike, znížiť konkurencieschopnosť priemyslu a v konečnom dôsledku tak ešte viac prehĺbiť klesajúcu životnú úroveň obyvateľstva. Zamestnávatelia upozorňujú, že prijímať zákony a opatrenia s takýmito negatívnymi dopadmi nemá zmysel, čo ilustrujú na príklade zákona o zmene klímy a nízkouhlíkovej transformácii,“ tvrdia firmy v spoločnom stanovisku.