Opatrovateľský príspevok sa od júla tohto roka už nebude krátiť ľuďom, ktorí poberajú dôchodok. Vyplýva to z návrhu nariadenia vlády, ktorým sa ustanovuje výška sadzby na jednu hodinu osobnej asistencie a výška peňažného príspevku na opatrovanie.


Po novom sa nebude robiť rozdiel medzi opatrovateľom, ktorý poberá dôchodok a tým, ktorý môže byť ešte ekonomicky aktívny. Od júla sa budú poberať len dve sumy opatrovateľského príspevku. Základná suma pri starostlivosti o jednu osobu s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) pre opatrovateľa stúpne na úroveň 615,50 eura mesačne. Pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP bude suma na úrovni 818,60 eura mesačne.

Sumy peňažných príspevkov je možné zvýšiť o sto eur mesačne, ak je opatrovanou osobou s ŤZP jedno alebo viacero nezaopatrených detí a zároveň opatrovník nemá príjem zo zamestnania ani nepoberá dôchodok.

V súčasnosti sa suma príspevku odlišuje podľa toho, koľko osôb je opatrovaných a či je samotný opatrovateľ poberateľom dôchodku. Platí, že základná výška príspevku pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP je na úrovni 569 eur. Pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP je základná suma 756,80 eura. Ak je opatrovníkom dôchodca a stará sa o jednu osobu, dostáva 426,75 eura mesačne. Pri opatrovaní dvoch alebo viacerých osôb s ŤZP má penzista nárok na 567,60 eura mesačne.

Nariadením sa zvýši aj peňažný príspevok na osobnú asistenciu. Od júla stúpne z pôvodných 5,52 eura na sumu 5,83 eur.