Finančná správa zverejnila na svojej internetovej stránke index daňovej spoľahlivosti. Ide o zoznam daňových subjektov s prideleným hodnotením. Každý si v ňom môže preveriť, ako si konkrétna firma či živnostník plní svoje povinnosti voči štátu.


„Finančná správa verí, že zverejnenie hodnotení zvýši dobrovoľné plnenie daňových povinností a podporí tých, ktorí si poctivo plnia svoje daňové povinnosti. Naopak, preventívne môže vplývať na tých podnikateľov, ktorým bol pridelený index „menej spoľahlivý“,“ uviedla Finančná správa.

Index je dostupný na portáli Finančnej správy v informačných zoznamoch. Vyhľadávať v ňom možno na základe zadania mena a priezviska fyzickej osoby, adresy trvalého pobytu alebo miesta podnikania, obchodného mena alebo názvu právnickej osoby a jej sídla, alebo podľa udania daňového identifikačného čísla, identifikačného čísla organizácie (ak bolo pridelené), alebo aj na základe prideleného hodnotenia. 

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: