Platové rozdiely medzi mužmi a ženami sú na Slovensku vyššie, ako je priemer Európskej únie (EÚ). Aktuálne sa pohybujú na úrovni 16,6 percenta. Upozornila na to Konfederácia odborových zväzov SR.

Na rozdielnom odmeňovaní žien a mužov sa podľa odborárov podieľa množstvo faktorov, ktoré súvisia s genderovou štruktúrou pracovného trhu, so systémami odmeňovania u zamestnávateľov, s nedostatočným zosúlaďovaním rodinného a pracovného života, ale aj s rodovými stereotypmi. Tie si spájame najmä s úlohami žien a mužov v rodinách a následne aj s výberom ich vzdelania a ďalšieho povolania.

Nízke platy a mzdy žien, napriek vyššiemu dosiahnutému vzdelaniu spôsobujú, že ženy sú ohrozené chudobou viac ako muži. To sa prejavuje aj po odchode do starobného dôchodku. Slovenské ženy majú v priemere o 18 percent nižšie dôchodky ako muži.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: