V prvom roku samostatnej Slovenskej republiky priemerná nominálna mesačná mzda zamestnanca predstavovala necelých 179 eur, za tridsať rokov sa postupne zvýšila až na 1 300 eur. Upozornil na to Štatistický úrad SR.


Mzdový rast, ktorý začiatkom tohto milénia dosahoval najčastejšie väčšinou sedem až deväť percent, hospodárska kríza výrazne utlmila. Na konci roka 2008 sa medziročná dynamika miezd prepadla o polovicu a postupne spomalila na 2,2 percenta v roku 2011. V ďalších dvoch rokoch bol dosahovaný len 2,4-percentný rast miezd.

V prostredí silnejúcej ekonomiky podporenej zvyšovaním domáceho dopytu v roku 2014 priemerné zárobky vzrástli o 4,1 percenta. V rokoch 2015 a 2016 oscilovali okolo troch percent a v ďalších troch rokoch sa postupne zvyšovali až na hodnotu 7,8 percenta v roku 2019. V roku 2018 priemerná mzda prvýkrát presiahla úroveň tisíc eur (1 013 eur).

Najrýchlejšie rástli reálne mzdy v rokoch 1996, 1997, 2005 a 2002. Zníženie reálnych miezd na ročnej úrovni zaznamenali zamestnanci za posledných 30 rokov sedemkrát, najhlbší prepad priniesli roky 2000, 2022, 1993 a 1999.

V období rokov 2001 až 2010 rastúci trend reálnej mzdy pokračoval s výnimkou roku 2003, kedy prebehla väčšia vlna deregulácie cien a konca roku 2008 v dôsledku dopadu hospodárskej krízy. Pod vplyvom rastúcej inflácie a utlmenia mzdovej dynamiky sa reálna mzda postupne prepadla na celoročnej úrovni v roku 2011 a v červených číslach zostala aj v nasledujúcom roku. V tomto období platy reálne klesli o viac ako jedno percento.

Rok 2022 priniesol zásadný obrat, keď priemerné zárobky v reálnom vyjadrení klesli v prvom štvrťroku o 1,4 percenta. V ďalších štvrťrokoch sa tento pokles prehlboval až na 7,6 percenta v posledných troch mesiacoch roka. Od začiatku tohto roka klesajúca inflácia zmiernila tlak na mzdový vývoj, čo sa prejavilo v spomalení poklesu reálnej mzdy na dve percentá v druhom kvartáli.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: