Na Slovensku sa v prvom štvrťroku 2022 dokončilo 4 078 bytov, medziročne ich počet klesol o 9,1 percenta. Vyplýva to z údajov Štatistického úradu SR. Aj v porovnaní s rovnakým obdobím v roku 2020, ktorý bol minimálne zasiahnutý pandémiou, bolo aktuálne dokončených o desať percent menej bytov.


V štyroch z ôsmich slovenských krajov došlo medziročne k úbytku dokončených bytov, pričom poklesy do 15 percent boli zaznamenané v Žilinskom, Nitrianskom a Prešovskom kraji. Takmer tretinový prepad výstavby sa prejavil v Bratislavskom kraji, ktorý patril dlhodobo k regiónom ťahajúcim rast výstavby.

Zatiaľ čo v predošlých rokoch každý štvrtý dokončený byt bol práve v Bratislavskom kraji, aktuálne je to len každý šiesty byt, čo bol podiel porovnateľný s Trnavským krajom. Naopak, tretinový nárast počtu skolaudovaných bytov zaznamenal Banskobystrický kraj, dvojciferné prírastky dosiahol aj Košický (o 12,6 %) a Trenčiansky kraj (o 11,8 %). Tri štvrtiny zo všetkých dokončených bytov boli rodinné domy.

Celkovo sa začalo počas prvého štvrťroka stavať 4 351 bytov, čo bolo o 6,1 percenta viac ako pred rokom. Z celkového počtu začatých bytov tvorili rodinné domy 65 percent. Súčasne bolo ku koncu marca 2022 na Slovensku rozostavaných vyše 80-tisíc bytových jednotiek, čo bolo o šesť percent viac ako pred rokom.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: