Počet krádeží vlámaním sa najmä v mesiacoch júl a august oproti ostatným mesiacom zvyšuje približne o 15 až 20 percent. Upozornila na to poisťovňa Uniqa. Podľa policajných štatistík došlo v minulom roku na Slovensku k približne k 3520 vlámaniam, čo bolo zhruba o 280 viac ako rok predtým. Práve krádeže a vlámania v domácnostiach patria podľa štatistík poisťovne k najčastejším letným škodám na domácnostiach. Ide najmä o odcudzenie spotrebnej elektroniky, výpočtovej techniky, peňazí, šperkov a umeleckých predmetov.


Poisťovňa pri krádeži skúma spôsob zabezpečenia proti odcudzeniu v čase, keď došlo k škode. Podľa podmienok je totiž poistený povinný ho dodržiavať, ako napríklad druh uzamykacieho systému, ochrana presklených častí, prítomnosť elektronickej ochrany v závislosti od výšky dojednanej poistnej sumy. „V prípadoch, že klient nedodrží zmluvnými dojednaniami stanovený spôsob zabezpečenia môže poisťovňa pristúpiť k zníženiu , respektíve k zamietnutiu poistného plnenia,“ upozorňuje Uniqa.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: