Kým podiel ľudí pracujúcich z domu v čase pandémie a viacnásobných lockdownov dosahoval 15 percent, vlani sa podiel ľudí na home office znížil na 13,1 percenta. Upozornila na to analytička Wood & Company Eva Sadovská.


Home office sa vlani pravidelne týkal 5,1 percenta zamestnaných ľudí na Slovensku, občas ho využilo osem percent ľudí. O niečo viac sa home office týkal mužov (s podielom 13,3 %) ako žien (s podielom 12,8 %). V roku pred pandémiou pracovalo z domu pravidelne alebo občas 9,5 percenta pracujúcich. V roku 2020, ktorý už bol zasiahnutý koronakrízou, sa podiel zamestnaných využívajúcich home office zvýšil na 11,6 percenta.

Najvyšší podiel pracujúcich z domu (či už pravidelne alebo občas) evidujú v Holandsku a Švédsku s podielmi 52,9 percenta a 44,8 percenta. Podiel vyšší ako 40 percent bol vykázaný aj vo Fínsku a v Luxembursku. Najnižší podiel takýchto pracovných síl majú v Bulharsku a Rumunsku. Ukazovateľ v týchto krajinách dosahoval vlani úroveň 4,4 percenta a 4,3 percenta.

V Európskej únii sa v priemere home office týkal 22,4 percenta pracujúcich ľudí. Rovnako ako v prípade Slovenska, aj v drvivej väčšine krajín únie, prišlo v roku 2022 k poklesu podielu pracujúcich z domu. V roku 2021 bol home office realitou u 24 percent pracujúcich Európanov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: