Parlament v utorok 13. februára na návrh ministerstva dopravy schválili zmeny v stavebnej legislatíve a tiež upravili spôsob menovania členov predstavenstva Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania. Upozonilo na to ministerstvo dopravy. Začne platiť od 1. apríla budúceho roka. Dovtedy ho ministerstvo dopravy prepracuje.


„Pôvodný zákon schválený bývalou vládou by od apríla spôsobil kolaps celého stavebného konania. Tak, ako bol pripravený, bol nevykonateľný, preto sme sa rozhodli odložiť jeho platnosť. Zároveň však zavádzame viacero noviniek, ktoré povoľovacie procesy urýchlia o celé mesiace, v niektorých prípadoch až o roky,“ povedal minister dopravy Jozef Ráž.

Medzi zmeny patrí napríklad fikcia súhlasu, ktorá znamená, že ak obec do 60 dní nevydá stanovisko ku konkrétnej stavbe, berie sa to tak, že s ňou súhlasí. Zavádza sa aj možnosť spojiť územné konanie so stavebným, ak s tým bude úrad súhlasiť. Dôležitou zmenou je aj to, že hlavný objekt sa bude povoľovať na rovnakom úrade ako vedľajšie.

Poslanci tiež odsúhlasili, že členov predstavenstva Agentúry štátom podporovaného nájomného bývania bude vymenúvať členská schôdza agentúry. Zároveň sa zo zákona vypúšťa sedemročné funkčné obdobie členov predstavenstva.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: