Vyše 90 percent ľudí si vyberá online komunikáciu s poisťovňou v prípade likvidácie škodovej udalosti. Je to buď prostredníctvom formulára, alebo webovej aplikácie. Vyplýva to z dát poisťovne Youplus. Najväčšie množstvo škodových udalostí musia poisťovne riešiť pred vianočnými sviatkami, často v spojení s požitím alkoholu.


Na prešetrenie škodovej udalosti je potrebné doložiť niekoľko dokumentov, pričom pri osobných dokladoch väčšinou postačia kópie. Pri niektorých z nich však poisťovňa môže požadovať aj originál alebo úradne overenú kópiu. Zoznam požadovaných podkladov sa líši podľa typu škodovej udalosti.

Pre začatie prešetrovania škodovej udalosti je dôležité priložiť osobné údaje poisteného a tiež osoby, ktorá škodovú udalosť oznamuje. Ďalej klienti dodávajú podrobné informácie o škodovej udalosti, teda jej stručný opis a časové spresnenie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: