Portál Finsider spustil vlastnú kalkulačku na výpočet odvodov na sociálne a zdravotné poistenie pre živnostníkov podľa ich zárobkov. Do kalkulačky stačí zadať celkové sumy príjmov, výdavkov a zaplatených odvodov na zdravotné a sociálne poistenie za rok 2022. Kalkulačka odvodov potom vypočíta, aké sociálne a zdravotné odvody bude platiť živnostník v roku 2024 na základe svojho príjmu.


Živnostníkom sa môžu meniť odvody do Sociálnej poisťovne dvakrát ročne podľa toho, koľko zarobili. Ak si chcú vypočítať výšku odvodov do Sociálnej poisťovne, ktoré budú platiť od januára do júna, zadávajú preto svoj príjem spred dvoch rokov. Od júla zase rozhoduje príjem z predchádzajúceho roku. Kto si počíta výšku odvodov v druhej polovici roka, mal by preto zadať do kalkulačky svoj minuloročný príjem.

Preddavky na zdravotné poistenie sa platia po celý rok v rovnakej výške. Kalkulačka odvodov preto vypočíta výšku preddavkov na základe príjmu živnostníka spred dvoch rokov. Takže pri výpočte odvodov na zdravotné poistenie je treba počas celého roku zadávať príjem spred dvoch rokov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: