Od augusta tohto roka sa začne prehodnocovať percentuálna mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, takzvané percento invalidity, niektorých poberateľov invalidných dôchodkov. Upozornila na to Sociálna poisťovňa. Dôchodcovia nemusia o nič žiadať, proces je naplánovaný na dva roky.


Prepočet sa bude robiť na základe novely zákona o sociálnom poistení a jej prílohy číslo štyri. Príloha mení, respektíve dopĺňa niektoré percentá invalidity podľa druhu zdravotného postihnutia orgánov a systémov tak, aby zodpovedali najnovším medicínskym poznatkom.

Zmeny tak budú mať vplyv na uznanie invalidity, nároku na invalidný dôchodok a tiež jeho výšku. Penzistom, ktorí ho už pri niektorých ochoreniach poberajú, sa môže zvýšiť mesačná suma penzie.

Percentuálna miera je po zmenách vyššia v prípade 24 položiek v rámci kategórie do 70 percent a ovplyvní približne 5 300 invalidných dôchodcov. V priemere si k dôchodku mesačne poberatelia čiastočného invalidného dôchodku prilepšia o vyše 22 eur. Prepočet invalidného dôchodku automaticky spôsobí, že niektorí penzisti už nebudú v kategórii invalidity do 70 percent, ale presunú sa do kategórie nad 70 percent. Dotkne sa to zhruba 73 chorôb a 16 100 súčasných poberateľov. Ich dôchodok sa mesačne zvýši v priemere o 182 eur.

Novela zákona o sociálnom poistení zároveň predpokladá nárast novopriznaných invalidných dôchodkov. 

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: