Cestujúci v rámci Európskej únie (EÚ) a pri cestách z nej majú právo na odškodnenie v prípade problémov pri cestovaní lietadlom, vlakom, autobusom či loďou. Upozornila na to spotrebiteľská organizácia dTest.


Odškodnenie v leteckej doprave je 250 eur pri všetkých letoch s dĺžkou do 1 500 kilometrov, 400 eur pri všetkých letoch v rámci EÚ dlhších ako 1 500 kilometrov a pri všetkých ostatných letoch s dĺžkou od 1500 kilometrov do 3 500 kilometrov. Až 600 eur je potom odškodné pri všetkých ostatných letoch.

V železničnej doprave má cestujúci nárok na odškodnenie v závislosti od dĺžky meškania vlaku. Ak je oneskorenie medzi východiskovou a cieľovou stanicou 60 až 119 minút, môže cestujúci požadovať odškodnenie vo výške 25 percent ceny cestovného lístka. Pri oneskorení presahujúcom 120 minút je výška kompenzácie 50 percent ceny cestovného lístka.

Vo verejnej autobusovej a autokarovej doprave sa s ohľadom na ťažko predvídateľné pomery na cestách nerieši meškanie nabrané na ceste, ale zrušenie autobusového spoja, nezabezpečenie rezervovanej dopravy alebo oneskorenie pri odchode autobusu z terminálu o viac ako 120 minút. Platí to len pri diaľkovej doprave presahujúcej 250 km. V týchto prípadoch má cestujúci nárok na pokračovanie alebo presmerovanie do cieľového miesta určenia, alebo náhradu cestovného a prípadnú bezplatnú spiatočnú prepravu autobusom alebo autokarom do pôvodného miesta odchodu.

Podobné práva zaručujú právne predpisy aj v prípade zrušenia cesty loďou, oneskorenie pri odchode lode a oneskorenie samotnej plavby loďou. Tieto práva si budú cestujúci uplatňovať najmä pri cestovaní trajektmi na mori. Príkladom je oneskorený príjazd do cieľovej destinácie o viac ako jednu hodinu. V tomto prípade môže byť nárok na odškodnenie v závislosti od dĺžky meškania vo výške 25 až 50 percent ceny cestovného lístka.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: