Najmenej času z vyučovania spomedzi krajín Vyšehradskej štvorky (V4) trávia na telesnej výchove práve žiaci základných škôl na Slovensku. Dôvodom je výrazný investičný dlh do športovej infraštruktúry škôl, celkové neprehľadné a roztrieštené financovanie športu, ale aj nedostatok kvalifikovaných pedagógov. Vyplýva to zo zistení Najvyššieho kontrolného úradu (NKÚ) SR, podľa ktorého sa napríklad na druhom stupni v rámci povinných predmetov venujú telesnej výchove iba 6,8 percenta času.


NKÚ oslovil 2195 základných škôl z príslušného registra, odpovede zaslalo 1010 z nich. Zo škôl, ktoré odpovedali, bolo bez telocvične takmer 35 percent, čo je 340 škôl. V Košickom kraji chýba podľa odpovedí telocvičňa minimálne 82 školám, v Prešovskom kraji 78 školám, ktoré reagovali na dotazník. V Bratislavskom kraji odpovedalo 11 škôl bez telocvične. Najviac chýbajú v menších školách s počtom detí do 50. Zo zapojených škôl len 27 percent rozšírilo počty hodín telesnej výchovy.

„V 21. storočí je zahanbujúce, že stále existujú na Slovensku školy bez telocvične. Školská chodba určite nie je miesto, kde sa dá plnohodnotne športovať. Treba si tiež uvedomiť, že ak majú deti obmedzené podmienky na šport, nemajú si ako vybudovať pozitívny postoj k aktívnemu pohybu, a to sa odrazí v ich životnom štýle a na zdraví v dospelosti. Nevyhnutné zmeny je však možné vykonať len v úzkej spolupráci štátu a miestnych samospráv,“ zdôraznil predseda NKÚ Ľubomír Andrassy.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: