Rezort školstva pripravuje nový národný projekt na financovanie podporných profesií v školstve, ktorý bude financovaný zo zdrojov Európskej únie. Informovalo o tom ministerstvo školstva. Projekt má pomôcť udržať pozície školských podporných tímov, pedagogických asistentov, pomocných vychovávateľov v materských, základných a stredných školách, ako aj školských digitálnych koordinátorov.


V projekte sú vyčlenené finančné prostriedky na udržanie súčasných pozícií a zároveň navýšenie pozícií v školských podporných tímoch a asistentov približne o tisíc pozícií, taktiež udržanie súčasných pozícií školského digitálneho koordinátora a postupné rozšírenie tejto pozície na ďalších školách.

Projekt je nastavený na postupné preklápanie pozícií do financovania zo štátneho rozpočtu. V rámci štátneho rozpočtu sa plánuje navyšovanie pozícií od 1. septembra budúceho roka a od 1. septembra 2026.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: