Protimonopolný úrad podpísal memorandum o regionálnej spolupráci s orgánmi hospodárskej súťaže v deviatich krajinách Európy. Memorandum tak podpísali predstavitelia Česka, Estónska, Litvy, Lotyšska, Maďarska, Moldavska, Poľska, Rumunska a Ukrajiny.


V zmysle memoranda budú národné orgány hospodárskej súťaže podporovať a posilňovať regionálnu spoluprácu pri presadzovaní práva hospodárskej súťaže a rozvíjaní politiky hospodárskej súťaže. Zaviazali sa k vzájomnej výmene skúseností, osvedčených postupov, ako aj k neformálnej výmene informácií najmä počas výročných stretnutí predstaviteľov, zasadnutí pracovných skupín, študijných návštev či workshopov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: