V sobotu (14. máj) sa uskutočnil reálny test stavu energetickej núdze, ktorý simuloval masívny výpadok elektriny na západnej časti Slovenska. Išlo o takzvanú skúšku štartu z tmy, ktorý uskutočnila Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) v spolupráci s niektorými elektrárňami. Spoločnosť o tom informovala v tlačovej správe.


Skúška prebiehala v oddelenej časti elektrizačnej sústavy medzi vodnou elektrárňou Gabčíkovo a atómovou elektrárňou Bohunice, ktorej v prípade potreby bude poskytnuté napätie na naštartovanie z tmy. Podľa SEPS s neustálym narastaním objemov prenášanej elektriny a mixu zdrojovej základne zvyšujú aj nároky na spoľahlivosť a bezpečnosť prenosov a narastá aj riziko zlyhania.

Prepojenie s celoeurópskym energetickým systémom prináša aj riziko „zavlečenia“ mimoriadnej poruchy do elektrizačnej sústavy Slovenska, ktorá by viedla k preťaženiu prvkov sústavy. Vtedy by mohlo prísť ku kolapsu sústavy a úplnému výpadku dodávanej elektriny.

„Preto je nevyhnutné pravidelne preverovať, ako si jednotlivé spoločnosti prevádzkujúce či manažujúce prenosovú a distribučnú sústavu, či zdroje energie vedia poradiť nielen s bežnými haváriami, ale aj s prípadnou poruchou typu blackout,“ dodala spoločnosť s tým, že skúška bola úspešná, všetky zariadenia boli pripojené podľa pôvodného plánu a dodržali sa i všetky limity prevádzkovej a jadrovej bezpečnosti.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: