Slovenské firmy by mali platiť minimálne 15-perccentnú globálnu daň z príjmu. Vyplýva to z návrhu zákona o takzvanej dorovnávacej dani, ktorú do pripomienkovania predložilo ministerstvo financií. Ide o transpozíciu európskej smernice a zároveň implementáciu iniciatívy k reforme medzinárodného zdaňovania.


Zámerom je zabezpečiť minimálne zdanenie príjmov podnikateľov nachádzajúcich sa na Slovensku, ktorí sú členmi nadnárodnej skupiny podnikov alebo veľkej vnútroštátnej skupiny. Návrh zákona sa teda vzťahuje na skupiny podnikov s ročnými výnosmi aspoň 750 miliónov eur, ktoré dosiahli v najmenej dvoch zo štyroch účtovných období.

Zavedenie minimálnej úrovne zdaňovania má zamedziť presun ziskov do štátov s nulovým alebo veľmi nízkym zdanením. Očakáva sa, že po zavedení novinky budú podniky, ktoré sú súčasťou veľkých nadnárodných skupín, platiť spravodlivý podiel dane bez ohľadu na to, kde pôsobia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: