Voliť poštou zo zahraničia sa bude dať aj prezident Slovenskej republiky. Vyplýva to z návrhu novely zákona o podmienkach výkonu volebného práva z dielne ministerstva vnútra, ktorý v stredu (28. september) s pripomienkou schválila vláda.


„Predkladaný návrh zákona reaguje na celospoločenskú požiadavku rozšíriť voľby poštou aj pre voľby prezidenta Slovenskej republiky, ako aj na požiadavku zjednodušiť voľbu poštou a uľahčiť voličom zo zahraničia uplatnenie ich práva hlasovať vo voľbách,“ odôvodnilo ministerstvo.

Ministerstvo vnútra na účely voľby poštou navrhuje vytvoriť aj informačný systém pre voľbu poštou, pomocou ktorého sa volič zapíše do osobitného zoznamu voličov, a pomocou ktorého bude informovaný o pohybe poštovej zásielky a hlasovacieho lístka. Zavedie sa aj získanie hlasovacieho lístka z webovej stránky ministerstva vnútra.

V prezidentských voľbách podľa aktuálnych pravidiel občania nemôžu voliť prostredníctvom pošty. Voľba poštou je možná len v parlamentných voľbách alebo pri referende.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: