Trinásty dôchodok bude v tomto roku vyplatený na úrovni priemernej sumy dôchodkovej dávky. Vyplýva to z návrhu novely zákona o sociálnom poistení, ktorý v stredu 10. januára schválila vláda s pripomienkami. Tie zatiaľ nie sú zverejnené. Zákon ešte musí prejsť parlamentom a prezidentským podpisom.


Suma 13. dôchodku sa navrhuje určiť každoročne a osobitne pre každý druh dôchodku vo výške priemernej mesačnej sumy daného druhu dôchodku za celý predchádzajúci kalendárny rok. To znamená, že napríklad starobný dôchodca dostane zhruba 600 eur. Pri iných dôchodkových dávkach, kde môžu byť sumy priemernej penzie nižšie, bude minimálna hranica trinásteho dôchodku na úrovni 300 eur. Ide napríklad o sirotský, vdovecký či invalidný dôchodok.

Trinásty dôchodok sa bude vyplácať v decembri tohto roka, ale podľa ministerstva ho môže štát vyplácať aj skôr. Tento rok si vyplácanie 13. penzie vyžiada takmer 830 miliónov eur.

Vlani bola výška trinástej penzie vo výške 50 eur až 300 eur. Dôchodcovia ale dostali v decembri aj jednorazový príspevok v sume 300 eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: