V druhom pilieri sa už presúvajú úspory do predvolenej investičnej stratégie. Úspory v indexových fondoch pritom už tvoria takmer polovicu objemu 13 miliárd eur, ktoré sa zhodnocujú na budúce dôchodky. Informovala o tom Asociácia dôchodkových správcovských spoločností (ADSS). Peniaze v indexových fondoch sa pritom zhodnocujú lepšie ako v dlhopisových, v ktorých bola pred zmenami uložená väčšina majetku.


Dôchodkové správcovské spoločnosti začali presúvať úspory viac ako pol miliónu sporiteľov prvým júlovým dňom. Cieľom je zosúladenie rozloženia majetku sporiteľa s predvolenou investičnou stratégiou. „Presunom úspor sa odstráni posledná zásadná slabina druhého piliera. Systém sporenia si na vlastný dôchodok tak bude ešte efektívnejší a výhodnejší ako doteraz,“ uviedol predseda ADSS Miroslav Kotov.

Predvolená investičná stratégia (PIS) reflektuje princíp, že do veku 50 rokov by mali byť úspory plne v indexovom fonde. Následne sa zastúpenie indexového fondu znižuje o štyri percentá ročne v prospech dlhopisového fondu, až kým neklesne na nulu alebo sporiteľ nepožiada o dôchodok.

V priebehu necelých dvoch rokov sa 3,7 miliardy eur presúva do indexových fondov s cieľom vyššieho zhodnotenia. Každá dôchodková správcovská spoločnosť zverejňuje plán presunu úspor na webovej stránke. Počet sporiteľov v druhom pilieri je na úrovni 1 806 263, pričom od januára do augusta tohto roka eviduje druhý pilier viac ako 55-tisíc nových sporiteľov.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: