Poistenci a poberatelia dôchodkových dávok, ktorí pracujú alebo pracovali v Česku a na Slovensku budú mať opäť príležitosť prediskutovať si svoje dôchodkové záležitosti na jednom mieste. V priestoroch pobočky Sociálnej poisťovne v Banskej Bystrici sa 28. apríla 2022 uskutoční Slovensko-český poradenský deň o dôchodkoch. Poisťovňa o tom informovala na svojej webovej stránke.


Na mieste by mali odborníci pre oblasť dôchodkového poistenia z oboch krajín odpovedať na otázky a pomáhať pri riešení dôchodkových záležitostí. Sociálna poisťovňa odporúča, aby si záujemcovia o účasť na poradenskom dni dohodli čas stretnutia (v hodinách medzi 9.00 – 12.00 h a 13.00 – 16.00 h) na telefónnom čísle +421 906 171 635, alebo e-mailom na adrese prihlasovanie@socpoist.sk.

  • Vypočítajte si váš dôchodok na našej kalkulačke. Kliknite TU.

Prednosť budú mať vopred objednaní klienti. Poradenstvo je bezplatné a poskytne sa aj ostatným záujemcom. Pri objednávaní okrem konkrétnej požiadavky, ktorú chce klient riešiť, je potrebné, aby uviedol aj svoje meno, priezvisko, dátum a miesto narodenia, číslo poistenia alebo rodné číslo.

V prípade, že ide o pozostalostnú dávku, treba uviesť aj údaje o zomretom poistencovi. Záujemcovia si so sebou musia priniesť osobné doklady a doklady týkajúce sa ich dôchodkového poistenia.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: