Elektronický účet poistenca po novom obsahuje nové funkcionality o úrazových dávkach. Informovala o tom Sociálna poisťovňa. Podľa nej nemusia používatelia vďaka informáciám v účte osobne navštevovať pobočky, žiadať o informácie a čakať na odpoveď.

Nové funkcionality ponúkajú poistencom viaceré informácie o jednotlivých druhoch úrazových dávok. Ide napríklad o úrazový príplatok, rentu, pozostalostnú úrazovú rentu, jednorazové vyrovnanie či odškodnenie, rehabilitačné, rekvalifikačné, náhradu za bolesť, sťaženie spoločenského uplatnenia, nákladov spojených s liečením či nákladov spojených s pohrebom.