Ekonomická nálada na Slovensku sa v júli tohto roka medzimesačne mierne zhoršila, sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu (IES) klesol o jeden bod na úroveň 89. Informoval o tom Štatistický úrad SR s tým, že ekonomická nálada sa zhoršila aj v porovnaní s minulým rokom o 7,8 bodu.


Pesimistickejší boli podnikatelia v službách, ich dôvera klesla najviac za posledných 13 mesiacov, pokles bol dvojciferný. Výrazne sa zhoršila aj nálada v stavebníctve. Opačne vnímali ekonomickú situáciu podnikatelia v priemysle, obchode a aj spotrebitelia, ich dôvera sa oproti minulému mesiacu zvýšila.

Indikátor dôvery v priemysle vzrástol o 4,4 bodu na hodnotu -14,3. Priaznivý vývoj ovplyvnili zvýšené objednávky a rast očakávanej produkcie. Indikátor dôvery v službách klesol o 10,7 bodu na hodnotu -1. Pokles bol zaznamenaný vo všetkých ukazovateľoch indikátora.

Indikátor dôvery v obchode stúpol oproti júnu o 3,7 bodu na hodnotu šesť. Respondenti pozitívne hodnotili nárast najmä v nešpecializovaných predajniach maloobchodu a v špecializovaných predajniach maloobchodu s tovarom pre kultúru a rekreáciu. Indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 5,5 bodu na -9. Vývoj ovplyvnili nepriaznivejšie hodnotenia celkovej úrovne objednávok a očakávanej zamestnanosti, ktorej pokles predpokladajú hlavne v podnikoch realizujúcich inžinierske stavby.

Dôvera slovenských spotrebiteľov sa zvýšila aj v júli, medzimesačný nárast zaznamenala druhý mesiac po sebe. Indikátor spotrebiteľskej dôvery vzrástol oproti predchádzajúcemu mesiacu o 2,4 bodu na úroveň -20,7. Spotrebitelia prejavili nárast optimizmu pri všetkých zložkách.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: