Na žilinskom sídlisku Hájik sa začína s budovaním 87 parkovacích miest. Vzniknú na uliciach Dadanova (40 miest), Petzvalova (17 miest), Kempelenova (5 miest) a na Ulici Korzo (25 miest). Súčasťou projektu je dobudovanie chodníka smerom k materskej škole z Petzvalovej ulice. Nové parkovacie miesta budú hotové do konca januára 2024. Cena projektu je takmer 214-tisíc eur.


Samospráva plánuje na Ulici Mateja Bela vybudovať aj nové parkovisko. Jeho súčasťou bude celkovo 93 stojísk. Mesto má pripravenú projektovú dokumentáciu a aktuálne je projekt vo fáze inžinierskej činnosti k vydaniu stavebného povolenia. Parkovisko má byť dopravne napojené na existujúcu miestnu komunikáciu.

Tridsať percent projektovaných parkovacích miest bude mať pripravenú káblovú infraštruktúru pre nabíjacie stanice elektromobilov, čo pre predmetné parkovisko predstavuje 28 z celkového počtu parkovacích miest. V rámci projektu sú navrhnuté dva priechody pre chodcov. Hodnota investície je vyše 723-tisíc eur.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: