Valorizácia dôchodkových dávok, sociálneho dôchodku z dôvodu invalidity, úrazovej renty, pozostalostnej úrazovej renty a rodičovského príspevku sa nebude považovať za príjem na účely poskytovania pomoci v hmotnej núdzi v tomto roku. Rozhodla o tom vláda na základe návrhu ministerstva práce. Dôvodom je zvýšená miera inflácie a vysoký rast cien energií.


Vzhľadom k tomu bude pri posudzovaní príjmu na účely pomoci v hmotnej núdzi v prípade týchto dávok rozhodujúca výška dávky, ktorú mala osoba v minulom roku bez jej zvýšenia bez valorizácie. Rozhodujúca teda bude výška dôchodku, ktorý penzista dostával vlani. Dôchodky sa pritom v tomto roku valorizovali dvakrát. V januári stúpli o 11,8 percenta a v júli o 10,6 percenta.

„Cieľom návrhu je zvýšiť disponibilný príjem domácností, ktoré sú v hmotnej núdzi a ktorých príjem by sa nezvýšil pomerne k zvýšeniu ich dávok. Predmetné opatrenie čiastočne zmierni následky vysokej inflácie, ktorá bola spôsobená aj vojnovým konfliktom na Ukrajine,“ uvádza ministerstvo práce.

Okrem toho sa nebude započítavať poskytnutá vlaňajšia inflačná pomoc do príjmu osoby s ťažkým zdravotným postihnutím a príjmu spoločne posudzovaných osôb. Cieľom je prostredníctvom výnimiek pri posudzovaní príjmu dosiahnuť, aby vyplatenie jednorazovej inflačnej pomoci nemalo žiaden negatívny vplyv na poskytovanie peňažných príspevkov na kompenzáciu.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: