Nominálne mesačné mzdy v auguste tohto roka medziročne rástli vo všetkých sledovaných odvetviach, z dôvodu vysokej inflácie ich reálna hodnota však bola podstatne nižšia. Zamestnanosť vo väčšine odvetví rástla, ale už pol roka sa znižuje počet zamestnancov v priemysle. Na základe svojich údajov o tom informoval Štatistický úrad SR.

Počet zamestnaných rástol výraznejšie v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,5 percenta, v ubytovaní o 5,8 percenta, a taktiež v odvetví informácií a komunikácie o 5,3 percenta. Nižší nárast zamestnanosti (do 5 %) mali všetky zložky vnútorného obchodu, doprava a skladovanie, stavebníctvo a vybrané trhové služby. V priemysle, ktorý však zamestnáva najväčší počet ľudí, poklesla zamestnanosť o 1,1 percenta.

Mzdy dynamickejšie rástli v stavebníctve (o 13,1 % na 921 eur) a v ubytovaní (o 12,9 % na 1 012 eur). V priemysle mzdy vzrástli o 9,1 percenta na 1 351 eur. V príjmovo najslabšom odvetví, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, stagnovali.

Vysoký rast inflácie ale spôsobil pokles reálnych miezd, pričom najvýraznejší pokles (o viac ako 12 %) bol zaznamenaný v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev, o 8,5 percenta klesla vo vybraných trhových službách. O viac ako sedem percent poklesli reálne príjmy zamestnancov aj v predaji a oprave motorových vozidiel, vo veľkoobchode i v odvetví informácií a komunikácie.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: