Mesto Žilina zvyšuje sadzby dane z nehnuteľnosti a dane za psa na rok 2024. Týždeň pred Vianocami to na mestskom zastupiteľstve odsúhlasili poslanci. Dôvodom má byť rast inflácie, zvyšovanie cien energií či presun mnohých povinností na samosprávy.


„Zvyšovanie sadzieb daní je reakciou na legislatívne zmeny, ktoré mesto nedokáže ovplyvniť. Jedná sa hlavne o zvyšovanie miezd pedagogických a nepedagogických pracovníkov, čo predstavuje nárast vo výdavkoch až o 23,2 percenta. Ďalším faktorom je inflácia a zvyšovanie cien energií, ktoré opäť nedokážeme ovplyvniť a ako samospráva sa musíme prispôsobiť vyšším cenám za tovary a služby, ktoré sú nám dodávané,“ povedal primátor Žiliny Peter Fiabáne.

Hlavnou zmenou pri posudzovaní výšky sadzieb jednotlivých druhov nehnuteľností bude lokalita, v ktorej sa nehnuteľnosť nachádza. Nehnuteľnosti na území mesta sa budú rozdeľovať do troch zón podľa čoho im bude pridelená príslušná sadzba. Sadzba pri dani za psa zostáva rovnaká pre byty a objekty na podnikanie. Mení sa iba pri rodinných domoch z päť eur na desať eur za jedného psa a kalendárny rok.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: