Slovenský zväz pekárov, cukrárov a cestovinárov (SZPCC) kvôli vysokým nedoplatkom preveruje konanie dodávateľov energií. Zväz o tom informoval v tlačovej správe s tým, že o nedoplatkoch neboli dodávatelia informovaní v priebehu minulého roka. Zálohové platby podľa pekárov môžu zničiť množstvo pekárskych či cukrárskych prevádzok po celom Slovensku. Pokiaľ sa preukáže zneužívanie dominantného postavenia dodávateľov energií, zväz sa obráti sa na Protimonopolný úrad SR a na ministra hospodárstva Karela Hirmana.


„V súčasnosti pekárske, cukrárske a cestovinárske prevádzky dostávajú obrovské vyúčtovacie faktúry a zároveň medziročne 6- až 10-násobne vyššie zálohové faktúry, ktoré jednoducho nemajú z čoho financovať. Ak prevádzky skrachujú, pretože v priebehu roka zatvoria pre nedostatok financií, komu budú dodávatelia energií vracať preplatky? Kto bude ľudí zásobovať chlebom a pečivom? Odmietame robiť finančnú zaisťovňu energetickým molochom len preto, že majú dominantné postavenie v regiónoch,“ povedal predseda predstavenstva SZPCC Milan Lapšanský.

Prečítajte si ďalšie články na túto tému: