Slovo sloboda je v práci aj podnikaní v posledných rokoch skloňované čoraz častejšie. Pre niekoho je to pohyblivý pracovný čas, pre iného možnosť home officu a pre ďalšieho iný než zamestnanecký pomer, podnikanie. Trh finančného sprostredkovania nie je výnimkou. U nás vo Finportal je sloboda jednou z našich hlavných hodnôt. Nie je to však len sloboda, ktorá nás definuje.

1. Zázemie a kapitál spoločnosti

Základným predpokladom slobody pre našich agentov je poskytnutie silného zázemia. To zabezpečuje stabilitu najmä v turbulentných časoch, ktoré aktuálne žijeme. Či už hovoríme o regulácii alebo poklese na realitnom a hypotekárnom trhu. V opačnom prípade, ak spoločnosť nie je na takéto časy pripravená a nestojí nohami pevne na zemi, skôr či neskôr to pocítia aj jej agenti.

2. Budovanie vlastnej značky

Klienti sa okrem osoby, ktorá im priamo dojednáva zmluvy prirodzene viažu aj na značku spoločnosti. V prípade broker poolu je to značka obchodnej skupiny alebo jednotlivca, ktorá odoberá jeho služby. V praxi to znamená, že na všetkých frontoch, kde to legislatíva umožňuje, sa podporujú značky skupiny/jednotlivca a nie značka broker poolu. Mať možnosť vybudovania si vlastnej značky ešte stále nie je na slovenskom trhu samozrejmosťou a preto sa jednoznačne radí do slobôd, po ktorých finanční agenti volajú. My vo Finportal tak isto túto možnosť zachovania si vlastnej identity poskytujeme.

3. Keď sa z dodávateľa stane konkurencia

Základný princíp broker poolu spočíva v dodávaní služieb v oblasti IT, CRM, legislatívy, administratívy, produktového portfólia, vzdelávania či provízií. Naopak, tvorba vlastnej siete agentov sem nepatrí. Preto je len málo spoločností, ktoré sa nazývajú broker poolom a zároveň túto podmienku aj spĺňajú.

4. Model spoločnosti

Poznáme rôzne formy fungovania skupín finančných agentov: multi-level-marketing, servisné centrá, callcentrá, interné siete, vertikálne štruktúry, horizontálne štruktúry, tzv. pool v poole a iné. Sloboda platformy broker poolu spočíva v tom, že jeho služby môže odoberať akýkoľvek model. V prípade, ak niekto pôsobil v MLM a chce len inú podobu a úpravy toho, čo už pozná ale pod vlastnou značkou, je mu to umožnené. Ak niekto potrebuje priniesť na trh úplne nový model, môže. Našou úlohou je vypočuť predstavu svojho klienta (agenta) a technicky zabezpečiť fungovanie skupiny na jeho platforme, nie diktovať alebo pripomienkovať zvolený model fungovania.

5. Cieľová skupina spolupracovníkov

Na platforme broker poolu fungujú spoločnosti so zameraním sa na skúsených obchodníkov z trhu, ale aj tie, ktoré preferujú prijatie nováčikov v obore a ich následné preškolenie a etablovanie v biznise, prípadne kombináciu oboch spôsobov fungovania. Vo finančnom sprostredkovaní sa často vedú diskusie, či je lepšia komplexnosť alebo špecializácia na vybraný sektor. Do broker poolu môžete ísť s konceptom komplexných sprostredkovateľov, ktorí majú všetky licencie a klientovi riešia celé portfólio finančných služieb, ale tiež ako spoločnosť, ktorá sa špecializuje na úvery, investície či reality. Sú skupiny, ktoré majú v centre pozornosti všetky segmenty neživotného poistenia. V broker poole neexistuje jedna správna odpoveď – je to len o preferencii klienta (agenta). Veľkým benefitom je, ak má platforma efektívny nástroj pre prácu s leadmi a posúvaním si klientom medzi sprostredkovateľmi s rôznou špecializáciou. U nás je takýmto nástrojom Trhovisko.

6. Ako sa zbaviť byrokracie a neprísť o slobodu?

Menším samostatným finančným agentom komplikuje fungovanie byrokracia spojená s legislatívou a administratívou, ktorej sa žiaľ nedá vyhnúť. No u nás ju jednoducho naši agenti presúvajú na nás. Vďaka tomu môže svoje financie smerovať napríklad na rozvoj obchodu a marketingu. To v konečnom dôsledku umožňuje zefektívnenie ich fungovania, zachovanie si samostatnosti, slobody a vlastnej značky. 

7. (Ne)Formalita

Miera formálnosti v prezentáciách, vystupovaní, komunikácii a vzťahoch v skupine je opäť vecou preferencie. Rešpektujeme akékoľvek nastavenie, pre ktoré sa skupina alebo jednotlivec rozhodne. V konečnom dôsledku „koľko ľudí toľko chutí“ ako u agentov tak i u klientov.

8. Finančná sloboda

Broker pool prispieva k finančnej slobode každého odoberateľa služieb – agenta svojim pomerom medzi rozsahom a kvalitou služieb a výškou odmeňovania. Stratégia je nastavená tak, aby sa k agentovi dostalo maximum odmeny, avšak zodpovedne tak, aby bolo hospodárenie zdravé a dlhodobo udržateľné. Keď už sa agent rozhodne pre svojho samostatného finančného agenta, očakáva, že tu preňho bude v dobrej kondícií aj o rok, o dva alebo o desať.

9. Možnosť prísť aj odísť

Cieľom broker poolu je stať sa konečnou stanicou pre agentov. Našim agentom chceme poskytovať špičkové služby a plnú podporu. Nie však cestou nevýhodných zmlúv, konkurenčných doložiek a obštrukcií spojených s odchodom. Taktiež garantujeme vlastníctvo klientskeho kmeňa, ktorý bude vždy patriť agentovi. Ak by sa v budúcnosti rozhodol z Finportal odísť, kmeň mu zostáva a teda môže odísť spolu s ním.

10. Množstvo funkcionalít

Broker pool má v ponuke veľa nástrojov, funkcionalít, porovnávačov a projektov, ktoré sa agent slobodne rozhodne využívať alebo nevyužívať. Túto možnosť môže využiť, no nie je to jeho povinnosť. Výber je len na ňom.

Tak ako sloboda ani platforma broker poolu nie je pre každého a častokrát po nej siahajú obchodníci a manažéri vo finančnom sprostredkovaní v pokročilejšej fáze svojho kariérneho života. Môže to byť skvelá príležitosť, ako sa vo svojom živote posunúť ďalej a prijať nové výzvy. My sme pripravení!

Katarína Faktorová, CSO Finportal a.s.