Národná banka Slovenska pokračuje v trestaní sprostredkovateľov, ktorí nestihli načas absolvovať povinné vzdelávanie a skúšky. V roku 2018 sa totiž zmenil zákon o finančnom sprostredkovaní, podľa ktorého museli agenti absolvovať nové skúšky. Dostali na to čas do 23. februára 2019. Takmer dva roky po tomto termíne začala centrálna banka za nesplnenie tejto povinnosti rozdávať pokuty a odoberať licencie samostatným finančným agentom.

NBS už skôr zverejnila rozhodnutie, že trom agentom odobrala licenciu. Ďalší dvaja dostali pokutu. Najnovšie zverejnila, že licenciu odobrala ďalším dvom firmám. O povolenie na vykonávanie činnosti samostatného finančného agenta prišla spoločnosť Badík & Partners ako aj Family Finance. Obe spoločnosti podľa NBS nezabezpečili nepretržité plnenie podmienky odbornej spôsobilosti na vykonávanie finančného sprostredkovania.

V prípade firmy Badík & Partners osoba vykonávajúca funkciu štatutárneho orgánu, ktorá je zároveň odborným garantom spoločnosti vo všetkých sektoroch, v ktorých má firma udelené povolenie na výkon činnosti samostatného finančného agenta, nespĺňa podľa centrálnej banky od 24. februára 2019 „požiadavky pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v sektore poistenia alebo zaistenia, kapitálového trhu, doplnkového dôchodkového sporenia, prijímania vkladov a v sektore poskytovania úverov, úverov na bývanie a spotrebiteľských úverov, keďže neabsolvovala osobitné finančné vzdelávanie pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v predmetných sektoroch najneskôr do 23.2.2019 a tiež úspešne nevykonala odbornú skúšku pre vyšší stupeň odbornej spôsobilosti v predmetných sektoroch najneskôr do 3.12.2019.“

Prestali sa venovať sprostredkovaniu

Keďže prvostupňové rozhodnutie už nadobudlo právoplatnosť, znamená to, že firma sa voči nemu neodvolala. Podľa zverejnených informácií pritom rozhodnutie voči spoločnosti Badík & Partners nadobudlo právoplatnosť 13. januára tohto roku. Odvtedy nemôže vykonávať činnosť samostatného finančného agenta.

Z informácií z obchodného registra vyplýva, že o necelý mesiac neskôr, 10. februára, sa firma premenovala. Jej nový názov je Optimal FinReal – O F R. K rovnakému dátumu sa zmenili aj spoločníci firmy a zo zoznamu činností, ktoré spoločnosť môže vykonávať, vypadla činnosť samostatného finančného agenta.

Spoločnosť Family Finance, ktorá prišla takisto o licenciu 13. januára, sa rovnako prestala venovať sprostredkovaniu. Z obchodného registra bol tento predmet činnosti vymazaný ešte 29. mája minulého roku.